Plagen in het gazon

Engerlingen

  • Herkenning: engerlingen zijn keverlarven die aan graswortels vreten, ivoorkleurig, sterk gekromd lichaam, trekken pikkende kraaien aan, extra schade aan gras.
  • Oorzaak: losse bodemstructuur, een bosrijke omgeving of extensief beheerde grasvelden.
  • Bestrijding: chemische middelen zijn niet meer toegestaan, regelmatig rollen belemmert de larve in zijn beweging.

Emelten

  • Herkenning: emelten zijn larven van langpootmuggen die onder- en bovengrondse grasdelen afvreten, onopvallende pootloze beestjes met grijsgrauwe kleur.
  • Oorzaak: los en vochtig bodemoppervlak, warme en vochtige periode.
  • Bestrijding: zorg voor een goede ontwatering van de grond, veel betreden of rollen zorgt voor dichte bovenlaag en beperkt schade.

Rouwvlieg

  • Herkenning: afgevreten wortels en plantendelen, gevolg: pleksgewijze afsterving van gras, grootste schade in het voorjaar. De larve is grauwbruin van kleur en heeft een donker bruine glanzende kop.
  • Oorzaak: veel organische resten in de bovenlaag, vochtige omstandigheden.
  • Bestrijding: door het gazon te rollen wordt contact tussen wortels en grond verbeterd, dien stikstof toe om grasgroei te bevorderen.