Onkruid in het gazon

Hanenpoot

 • Herkenning: kiemt pas laat in het voorjaar en zomer, donkergroen, breed en onbehaard blad, sterft in het najaar af.
 • Oorzaak: open zode, aanvoer van dress-grond.
 • Bestrijding: zorg voor een snel gesloten grasmat, maai met cirkelmaaier onder groeipunt, daarna wiedeggen, verticuteren en vegen.

Mossen

 • Herkenning: we onderscheiden levermossen en bladmossen, deze hebben een verstikkende werking op gras en zorgen dus voor bruine plekken.
 • Oorzaak: vochtige bodemomstandigheden, te veel schaduw of halfschaduw, gebrek aan voedingsstoffen in de grond, te kort maaien, lange droogteperiode en slecht verluchte grond.
 • Bestrijding: neem de oorzaak van mosgroei weg, anders komt het terug. Door uitharken of verticuteren verdwijnen mossen tijdelijk.

Harig vingergras

 • Herkenning: éénjarig gras, ook wel bloedgierst genoemd, kiemt laat in het voorjaar en de zomer.
 • Oorzaak: vaak meegebracht met dress-grond, open zode.
 • Bestrijding: maai met cirkelmaaier onder groeipunt, wiedeggen, verticuteren en vegen.

Straatgras

 • Herkenning: onbehaard, lichtgroen blad, vult open plekken in de grasmat op, bloeit het hele jaar, losliggende grasplaggen.
 • Oorzaak: vochtige en (te) goed bemeste grasvelden, te kort maaien.
 • Bestrijding: voorkom open plekken door bij doorzaai voldoende zaaizaad te gebruiken, beregen minimaal of helemaal niet, zorg voor goede waterafvoer en beluchting van de grasmat en verhoog het aantal bespelingsuren.

Weegbree

 • Herkenning: onkruid met diepe penwortel, gladde velden onder natte omstandigheden, groeit na doorzaai met jong gras mee.
 • Oorzaak: veelvuldig beregende sportvelden, in droge, schrale zomers meer problemen, maar ook op minder intensief bespeelde sportvelden.
 • Bestrijding: voorkom verdichting van de grond, zorg dat de grasmat snel gesloten is. Chemische bestrijding is mogelijk.