Onkruid in het gazon

Hanenpoot

 • Herkenning: kiemt pas laat in het voorjaar en zomer, donkergroen, breed en onbehaard blad, sterft in het najaar af.
 • Oorzaak: open zode, aanvoer van dress-grond.
 • Bestrijding: zorg voor een snel gesloten grasmat, maai met cirkelmaaier onder groeipunt, daarna wiedeggen, verticuteren en vegen.

Mossen

 • Herkenning: we onderscheiden levermossen en bladmossen, deze hebben een verstikkende werking op gras en zorgen dus voor bruine plekken.
 • Oorzaak: vochtige bodemomstandigheden, te veel schaduw of halfschaduw, gebrek aan voedingsstoffen in de grond, te kort maaien, lange droogteperiode en slecht verluchte grond.
 • Bestrijding: neem de oorzaak van mosgroei weg, anders komt het terug. Door uitharken of verticuteren verdwijnen mossen tijdelijk.

Straatgras

 • Herkenning: onbehaard, lichtgroen blad, vult open plekken in de grasmat op, bloeit het hele jaar, losliggende grasplaggen.
 • Oorzaak: vochtige en (te) goed bemeste grasvelden, te kort maaien.
 • Bestrijding: voorkom open plekken door bij doorzaai voldoende zaaizaad te gebruiken, beregen minimaal of helemaal niet, zorg voor goede waterafvoer en beluchting van de grasmat en verhoog het aantal bespelingsuren.

Harig vingergras

 • Herkenning: éénjarig gras, ook wel bloedgierst genoemd, kiemt laat in het voorjaar en de zomer.
 • Oorzaak: vaak meegebracht met dress-grond, open zode.
 • Bestrijding: maai met cirkelmaaier onder groeipunt, wiedeggen, verticuteren en vegen.

Weegbree

 • Herkenning: onkruid met diepe penwortel, gladde velden onder natte omstandigheden, groeit na doorzaai met jong gras mee.
 • Oorzaak: veelvuldig beregende sportvelden, in droge, schrale zomers meer problemen, maar ook op minder intensief bespeelde sportvelden.
 • Bestrijding: voorkom verdichting van de grond, zorg dat de grasmat snel gesloten is. Chemische bestrijding is mogelijk.