Werkwijze: Ontwerp

Tijdens een eerste vrijblijvend gesprek peilen wij naar uw wensen, verwachtingen en behoeften. Wij inventariseren de huidige situatie en bespreken de kostprijsraming, de diverse mogelijkheden en het tijdstip van uitvoering.

Na het ondertekenen van de ontwerpovereenkomst vertalen wij uw wensen binnen een tijdspanne van 1 maand naar een exclusief ontwerp. Vervolgens wordt het ontwerp voorgesteld, toegelicht en indien nodig aangepast tot u 100 % tevreden bent.