Werkwijze: Aanleg

Na akkoord over het ontwerp stellen wij een volledig dossier op: een definitief plan, een beplantingsplan, een technisch plan en een gedetailleerde offerte. Zo heeft u een correcte omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en een beplantingslijst.

Na de aanleg van uw tuin krijgt u van ons nog een asbuildplan zodat u alle leidingen en afvoeren terugvindt in de grond. Daarnaast krijgt u een cd-rom met foto’s van uw tuin.

Tijdens het hele proces waken wij over zowel de kwaliteit van de planten en de materialen als over de kwaliteit van uitvoering. Na de finale oplevering geven wij u eveneens advies over het onderhoud van uw tuin.

U krijgt bovendien een garantie op de beplanting, de verharding en de technische installaties.