Ontwerp groendaken

Bij het ontwerpen van een daktuin gaat een hele voorstudie aan vooraf. Indien mogelijk werken we samen met de architect en de bouwheer, wanneer we kunnen ontwerpen als de bouwwerken nog moeten starten, kunnen we de draagconstructie zo berekenen dat alles mogelijk is. Wanneer het een bestaand gebouw is, moet men rekening houden met het gewicht (draagvermogen).

Of het gaat om industriebouw of voor particulieren dit blijft hetzelfde. Ongeacht het tuindakproject biedt Van Vlierden betrouwbare, technische oplossingen die samengaan met de esthetische vereisten van de architect.

Werkwijze:

Wij zijn een groenbedrijf dat is gespecialiseerd in totaal projecten. Dit betekent een begeleiding en uitvoering van A tot Z.

Tijdens een eerste vrijblijvend gesprek worden de volgende items besproken:

 • uw wensen, verwachtingen en behoeften
 • inventarisatie van de huidige situatie
 • het budget, de diverse mogelijkheden en tijdstip van uitvoering
 • globale schatting van de kosten betreffende het ontwerp

Na ondertekening van de ontwerpovereenkomst gaan wij over tot het vertalen van uw wensen/dromen in een exclusief ontwerp binnen een tijdspanne van 1 maand. Vervolgens wordt het ontwerp voorgesteld , toegelicht en indien nodig aangepast tot u 100% tevreden bent. Het ontwerp bestaat uit een platte grond en een 3D voorstelling. U kan zelfs opteren voor een vier dimensionele voorstelling waarbij u door uw droomtuin kunt wandelen en zodanig een perfect beeld kunt vormen van uw toekomstig project.

Na akkoordbevinding stellen wij een volledig dossier op: een definitief plan op schaal, een beplantingsplan, een technischplan en een zeer gedetailleerde offerte, waarbij u een correcte omschrijving krijgt van de uit te voeren werkzaamheden en een beplantingslijst.

Op speciaal verzoek worden detailtekeningen, matenplannen, doorsnede en perspectieven afgeleverd.

We hebben in het verleden kunnen constateren dat het hele denkproces samen met de klant om tot een ontwerp van een tuin te komen gemiddeld een 3-tal maanden beslaat.

Bij het technischplan wordt vooral gekeken naar de degelijkheid en de duurzaamheid van de materialen. Op het beplantingsplan worden planten met een horizontale wortelgroei voorzien en bij grote bomen en struiken wordt aangeduid hoe en waar ze moeten worden verankert. Afhankelijk van de substraatlaag zal men bepalen welke planten men kan planten.

2 soorten begroening:

 • extensieve begroening (meestal sedumdaken)
 • intensieve begroening:
  • aangepaste onderbouw
  • meer substraat, voeding en watervoorraad
  • beloopbaar