Extensieve groendaken

  1. beton
  2. WF 50 (indien geen wortelvaste waterdichting met FLL-keuring voorzien is)
  3. drainagesysteem 12mm
  4. extensief mineraal substraat 6-8 cm volgens FLL-en RAL vulkamineral substraat)
  5. sedumstekken of soorten sedums met wortels, 200g/m²