Dakbedekking

Eigenschappen van de afdichtingsmembranen

De afdichtingsmembranen moeten beantwoorden aan de EUtgb-richtlijnen betreffende deze membraantypes met als bijkomende eisen:

1. Minimale nominale dikte en vrije krimp van bitumineuze membranen:

 • éénlaags : 4 mm en met een vrije krimp ≤ 0,3%
 • meerlaags : toplaag 3 mm en met een vrije krimp ≤ 0,5%

2. Minimale nominale dikte (zonder cacheerlaag) van synthetische membranen:

 • PVC : 1,5 mm (gewapend)
 • EPDM : 1,1 mm (gewapend) – 1,5 mm (niet gewapend)
 • PIB : 1,5 mm (gewapend)
 • CPE : 1,5 mm (gewapend)
 • FPO (TPO, TPE,…) : 1,5 mm (gewapend)
en met een vrije krimp ≤ 0,5% en de opstanden verkleefd én/of bijkomend mechanisch bevestigd

Het membraan moet daarenboven aan de volgende eisen i.v.m. wortelweerstand voldoen:

3. Voor extensieve begroeiing (mossen, sedums, korstmos & aromatische kruiden) zonder PE-folie:

 • weerstand tegen worteldoorgroei op diverse proefstukken met overlappingen volgens EN 13948 (2007)
 • weerstand tegen micro-organismen (ISO 846 methode D) voor PVC- membranen

4. Voor intensieve begroeiing (daktuin en lichte daktuin)

 • weerstand tegen worteldoorgroei op diverse proefstukken met overlappingen volgens EN 13948 (2007)
 • weerstand tegen micro-organismen (ISO 846 methode D) voor PVC-membranen

Overzicht

Extensieve begroeiing

Intensieve begroeiing

ATG-membraan + PE-folie
(1 of 2-laags)

- EN 13948-test is NIET nodig (**) PVC-membranen: ISO-test
- opname in de basisgoedkeuring op vraag van de fabrikant (+ verwijzing TV groendak)

- EN 13948-test is nodig (*) PVC-membranen: + ISO-test
- ATG-groendak

ATG-membraan zonder PE-folie
(1 of 2-laags)

- EN 13948-test is nodig (*) PVC-membranen: + ISO-test
- ATG-groendak

(*) : EN 13948-test is nodig voor de toplaag
(**) : voor ATG-membranen voorzien van een PE-folie dient de wortelproef niet uitgevoerd te worden in het geval van groendaken enkel en alleen bestemd voor extensieve begroeiing; regelmatig onderhoud en speciale voorzieningen voor de plaatsing van deze PE-folie (vb. binnenhoeken) dienen in acht genomen te worden.

5. Andere specifieke eisen gesteld aan het afdichtingssysteem:

 • statische ponsweerstand : ≥ L20
 • dynamische ponsweerstand : ≤ I10 (Op groendaken met extensieve vegetatie kan men in uitzonderlijke gevallen een dynamische ponsweerstand I15 in overweging nemen, op voorwaarde dat men bijzondere maatregelen treft om de afdichting te beschermen tegen schokken ) De I-klassen zelf maken momenteel het voorwerp uit van herziening gezien de testmethode volledig gewijzigd wordt.
 • UV-weerstand opkanten (ofwel bescherming)
  • Eigenschappen van de isolatiematerialen

   De drukweerstand van het isolatiemateriaal moet de permanente belasting van het groendak kunnen opnemen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de minimale eisen gesteld aan de dakisolatie in functie van de vegetatie

   Voor meer info hierover verwijzen wij u graag door naar het WTCB.